UL. ŠVERMOVA 1, 083 01 SABINOV

Materská škola Švermova

"DOBRÝ ŠTART PRE VAŠE DETI"

Návštevnosť

Dnes31
Včera75
Za týždeň31
Za mesiac776


do Materskej školy Ul. Švermova č.1 v Sabinove

na školský rok 2018/2019

30.4. - 31.5. 2018

 

PREDNOSTNE BUDÚ PRIJÍMANÉ:

  • deti, ktoré dovŕšili 5-ty rok veku,
  • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
  • deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou,
  • súrodenci detí, ktoré už navštevujú materskú školu a dovŕšili 3-tí rok veku
  • deti, ktoré dovŕšili 3-tí rok veku.

 

Tlačivo žiadosti  si môžete stiahnuť v časti "Dokumenty na stiahnutie" alebo vyzdvihnúť v pracovných dňoch od 7,00 - 16,00 hod. u riaditeľky školy.