UL. ŠVERMOVA 1, 083 01 SABINOV

Materská škola Švermova

"DOBRÝ ŠTART PRE VAŠE DETI"

Návštevnosť

Dnes2
Včera38
Za týždeň253
Za mesiac925

V mesiaci december 2016 prebiehala v našej materskej škole rekonštrukcia hygienických priestorov.

V rámci týchto prác nám odbornú, finančnú a materiálnu pomoc poskytol pán Daniel Krajňák, konateľ spoločnosti Rozumné vykurovanie s.r.o..

Aj vďaka sponzorskému daru p. Krajňáka vo výške 640 € môžu naše deti už v týchto dňoch využívať nové a pekné priestory.

 

Vyjadrujem v mene detí a Rekonštrukciacelého kolektívu materskej školy úprimné

ĎAKUJEME.

 

 

Mgr. G. Križanová, riad. školy

Z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu /SV OMEP/ vznikla myšlienka usporiadať Deň materských škôl na Slovensku.

Foto z Dňa materský škôl

Tento deň sa bude organizovať každoročne 4. novembra. V tomto roku to bolo prvýkrát a do organizácie Dňa materských škôl sa zapojili všetky materské školy v našom meste: MŠ na Ul. 17. novembra, MŠ na Ul. Švermovej, MŠ na Ul. 9. mája, MŠ na Ul. Jarkovej a MŠ na Ul. Severnej. Jednou z aktivít materských škôl je výstava výtvarných prác detí zo všetkých materských škôl na tému Ja a materská škola, ktorá je inštalovaná v priestoroch KC Na korze od 27. októbra. Deň materských škôl vyvrcholil dnes, 4. novembra 2015, pochodom všetkých detí z materských škôl centrom mesta. (Zdroj www.sabinov.sk)

Úcta k starším

Aj tohto roku v mesiaci október sme pre naše babky a našich dedkov pripravili posedenie s pesničkami, básničkami, tancami aj rozprávkami.

Deti a pani učiteľky sa úprimne tešili na spoločné stretnutie.