UL. ŠVERMOVA 1, 083 01 SABINOV

Materská škola Švermova

"DOBRÝ ŠTART PRE VAŠE DETI"

Návštevnosť

Dnes53
Včera123
Za týždeň470
Za mesiac1159

V 1.triede (Motýle) sa vyskytol jeden pozitívny prípad COVID19. Všetky deti, ktoré navštívili túto triedu 25.11. a 26.11.2021 (štvrtok a piatok) nastupujú od 27.11.2021 do 10-dňovej karantény. V prípade pozitivity a úzkeho kontaktu sa riadime Školským semaforom aktualizovaným 26.11.2021.

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

 

Zdroj - https://www.minedu.sk/skolsky-semafor

Aktualizovaný Školský semafor - platnosť 26. 11. 2021

 

Zmeny v ospravedlňovaní neprítomnosti dieťaťa v MŠ

 

Ak sa dieťa nezúčastní vzdelávania z akýchkoľvek dôvodov, napr. aj z obavy z ochorenia, v škole počas obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania aktuálne platným uznesením vlády Slovenskej republiky, považuje sa to za ospravedlnenú neprítomnosť (po návrate predkladá Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti).