UL. ŠVERMOVA 1, 083 01 SABINOV

Materská škola Švermova

"DOBRÝ ŠTART PRE VAŠE DETI"

Návštevnosť

Dnes6
Včera102
Za týždeň108
Za mesiac1688

Mesto Sabinov ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení po vyhlásení mimoriadnej situácie vládou SR, v súlade s rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva SR dňa 24.3.2020 po zasadnutí vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu  SR rozhodol, že školy a školské zariadenia

zostanú naďalej zatvorené až do odvolania

z dôvodu zabránenia šírenia sa  respiračného ochorenia, vyvolaného novým koronavírusom COVID-19

 

    Ing. Michal Repaský

                                                                                    primátor mesta