UL. ŠVERMOVA 1, 083 01 SABINOV

Materská škola Švermova

"DOBRÝ ŠTART PRE VAŠE DETI"

Návštevnosť

Dnes93
Včera147
Za týždeň468
Za mesiac1512

      V súvislosti s rozhodnutím ministra školstva SR o otváraní škôl a školských zariadení mesto, berúc do úvahy usmernenie ministerstva k organizácii a podmienkam výchovy a vzdelávania do konca školského roka,  hygienické a technické  podmienky materských škôl aj ekonomické podmienky mesta, rozhodlo zatiaľ  o otvorení jednej materskej školy k 1. 6. 2020.

     Dňa 1. 6. 2020 sa otvorí materská škola na Ul. 9. mája v Sabinove pre deti tých rodičov, ktorí sú zamestnaní v tzv. 1. línii (vojaci, policajti, zdravotníci, učitelia...). Budú otvorené 4 oddelenia. Ak rodičia uvedených profesií nebudú mať záujem o umiestnenie dieťaťa v materskej škole, budú doplnení ďalší záujemcovia. Informovanie rodiča o umiestnení dieťaťa v materskej škole zabezpečí  riaditeľka  každej materskej školy.

     Prevádzka materskej školy bude v súlade s usmernením ministerstva školstva od 7.00 h do 16.00 h.

Ing. Znancová - vedúca

Oddelenie školstva a spoločný školský úrad

Mestský úrad Sabinov