UL. ŠVERMOVA 1, 083 01 SABINOV

Materská škola Švermova

"DOBRÝ ŠTART PRE VAŠE DETI"

Návštevnosť

Dnes120
Včera120
Za týždeň120
Za mesiac2548

Dňom 9.2.2021 začína prezenčný výchovno-vzdelávací proces pre všetky deti našej materskej školy.

Rodič/zákonný zástupca je povinný preukázať sa pri vstupe do budovy materskej školy Čestným vyhlásením o bezinfekčnosti, ktorého súčasťou je kópia potvrdenia o negatívnom teste RT-PCR testu alebo potvrdenie negatívneho výsledku antigénového testu alebo potvrdenie o platnej výnimke z testovania.