UL. ŠVERMOVA 1, 083 01 SABINOV

Materská škola Švermova

"DOBRÝ ŠTART PRE VAŠE DETI"

Návštevnosť

Dnes96
Včera145
Za týždeň96
Za mesiac1213

Prevádzka MŠ bude od 21.4.2021 do 4.5.2021 obmedzená na 4 (slovom štyri) triedy. Dôvodom je výskyt ochorenia COVID-19 a znížený počet zamestnancov MŠ, ktorí boli v úzkom kontakte.

Deti 1. triedy - Motýle, ktoré navštevovali MŠ od 19.4.2021, budú v povinnej karanténe.

Podľa pokynov RÚVZ povinná 14- dňová karanténa je nariadená od 21.4.2021 do 4.5.2021.

Návrat detí je možný po predložení lekárskeho potvrdenia, že dieťa môže navštevovať MŠ po povinnej karanténe.

 

Výchovno-vzdelavacia činnosť bude pre túto triedu obnovená 5.5.2021.