Oznamujeme rodičom / zákonným zástupcom detí,  ktoré sa zúčastnili výchovno-vzdelávacej činnosti v dňoch 25.2.2022 a 26.2.2022, že s platnosťou od 27.1.2022 do 31.1.2022, sú deti v karanténe. Karanténa detí trvá, na základe pokynov RÚVZ v Prešove, 5 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín pred  ukončením karantény nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov.

Vždy kontaktujte telefonicky detského lekára, ktorý na karanténu dieťaťa dohliada a rozhoduje o jej ukončení.