UL. ŠVERMOVA 1, 083 01 SABINOV

Materská škola Švermova

"DOBRÝ ŠTART PRE VAŠE DETI"

Návštevnosť

Dnes125
Včera120
Za týždeň125
Za mesiac2553

Dňom 9.2.2021 začína prezenčný výchovno-vzdelávací proces pre všetky deti našej materskej školy.

Rodič/zákonný zástupca je povinný preukázať sa pri vstupe do budovy materskej školy Čestným vyhlásením o bezinfekčnosti, ktorého súčasťou je kópia potvrdenia o negatívnom teste RT-PCR testu alebo potvrdenie negatívneho výsledku antigénového testu alebo potvrdenie o platnej výnimke z testovania.

Dňa 5.2.2021 sa konalo pracovné stretnutie primátora mesta Sabinov Ing. Michala Repaského s riaditeľmi všetkých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov, oddelenia školstva a spoločného školského úradu MsÚ a zástupcu Polikliniky Sabinov, n.o. k otváraniu škôl  a s tým súvisiacim plošným testovaním.

Vzhľadom na informácie z mobilných odberných miest v meste o stúpajúcej miere pozitivity sa prijal záver, že o otvorení škôl sa rozhodne v pondelok 8.2. po vyhodnotení výsledkov plošného testovania počas víkendu s predpokladom ich otvorenia od 9.2.2021. V prípade veľmi nepriaznivých výsledkov sa o ďalšom postupe rozhodne po víkendovom testovaní.          

 

Aktuálne možnosti testovania v meste Sabinov od 5.2. do 7.2.2021:

 

MOM – SNP 1 (od ulice Pavla Gojdiča)

Prevádzka:

5.2. – 7.2. od 8:00 do 20:00 hod. (bez nutnosti rezervácie)

 

• MOM – SNP 1 (pri garážach)

Prevádzka:

5.2. – 7.2. od 8:00 do 20:00 hod (bez nutnosti rezervácie)

* na termín 6.2.2021 od 8,00 do 16,30 hod iba s rezerváciou cez: https://www.korona.gov.sk )

 

• MOM – Levočská 1 (parkovisko pri mestskom kúpalisku)

Prevádzka:

6.2. – 7.2. od 8:00 do 20:00 hod. (bez nutnosti rezervácie)

 

Prosíme obyvateľov, aby si nerezervovali termíny cez rezervačný systém Bookio. Rezervačný systém Bookio bol vyhradený na použitie iba pri plošnom testovaní od 21.1. do 24.1.2021. Rezervácie už vykonané z vlastnej iniciatívy na tento víkend sú neplatné. Z praxe sa ukázalo, že je vyššia priepustnosť odberného miesta bez rezervačného systému bez dlhých čakacích dôb. Okrem toho zavedenie viacerých rezervačných systémov na území jedného mesta vzhľadom na viacerých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí zabezpečujú testovanie, spôsobovalo neprehľadnosť v objednávaní.

Občianske združenie Klub rodičov pri MŠ Švermova v Sabinove sa chce aj v roku 2021 uchádzať o Vašu priazeň.

Budeme Vám veľmi vďační, ak sa rozhodnete 2% z podielu zaplatenej dane darovať nášmu – vášmu OBČIANSKEMU ZDRUŽENIU.

Vaše 2% by nám pomohli pri rekonštrukcii školskej jedálne.

 

Jedáleň pred rekonštrukciou

Jedáleň po

Stav pred Stav po

 

Ak nás budete chcieť podporiť formou darovania 2% z podielu zaplatenej dane, tu sú upozornenia na rok 2021:

do 15. februára 2021

  • zamestnanci, ktorí si nepodávajú sami daňové priznanie musia doručiť žiadosť zamestnanca o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vyhotovenie Potvrdenia o zaplatení dane zamestnávateľovi (mzdovej účtovníčke)

do 1. apríla 2021

  • daňovníci, ktorí si sami podávajú daňové priznanie musia podať daňové priznanie a v príslušných riadkoch vyplniť vyhlásenie, ktoré je súčasťou daňového priznania nasledovne:


1. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu A – pre daňovníka, ktorý mal príjmy len zo závislej činnosti podľa §5 zákona č. 595/2003 Z.z.
VIII. ODDIEL–VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane.


Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B – pre daňovníka, ktorý mal príjmy podľa §5 až §8 zákona č. 595/2003 Z.z.
XII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane.


2. Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby
VI. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane

  • Právnické osoby poukazujú v roku 2021 1%
    Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.3.2021, v prípade, že spoločnosť mala odklad, tak do 30.06.2021 ) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí
    byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane – VYPLNÍ v časti VI. kolónky 1 a 2.

do 30. apríla 2021

  • daňovníci, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ – doručiť Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane, ktorého prílohu tvorí Potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa DAŇOVÉMU ÚRADU (osobne, poštou).

 

Riadky vo Vyhlásení, prípadne Daňovom priznaní treba vyplniť nasledovne:

IČO: 42038014
Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie KLUB RODIČOV PRI MŠ ŠVERMOVA V SABINOVE
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: ŠVERMOVA 636/1, 083 01 SABINOV

Na základe rozhodnutia primátora mesta sa výchovno-vzdelávací proces s účinnosťou od 25.januára 2021 do odvolania obnovuje  prezenčnou formou len pre deti, ktoré majú zamestnaných oboch rodičov a povaha ich práce im neumožňuje pracovať z domu.

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Vyhlasenie-zakonneho-zastupcu-o-bezinfekcnosti.docx)Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti[predložiť VYHLÁSENIE pri prvom nástupe]17 kB
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie-MŠ-25.1.2021.pdf)Rozhodnutie-MŠ-25.1.2021.pdf[ ]451 kB