UL. ŠVERMOVA 1, 083 01 SABINOV

Materská škola Švermova

"DOBRÝ ŠTART PRE VAŠE DETI"

Návštevnosť

Dnes13
Včera104
Za týždeň223
Za mesiac223

Pedagogickí zamestnanci:

Mgr. Gabriela Križanová    riaditeľka školy
Mgr. Tatiana Jadvišová zástupkyňa riaditeľky
Jitka Cseplöová učiteľka
Marta Dačová učiteľka
Palmíra Fedorová učiteľka
Anastázia Korinková učiteľka
Mgr. Jana Kostolníková učiteľka
Bc. Dušana Kukučková učiteľka
Gabriela Lompartová učiteľka
Mgr. Dana Olejárová učiteľka
Mgr. Alexandra Olejníková učiteľka

Prevádzkoví zamestnanci:

Filoména Verešpejová       vedúca školskej jedálne
Sylvia Kočišová školníčka
Mária Grešová prevádzkový zamestnanec
Andrea Randlová prevádzkový zamestnanec
Marta Tarasovičová prevádzkový zamestnanec
Darina Sabolíková zamestnanec ŠJ
Jana Gaľová zamestnanec ŠJ
Ľudmila Lokajová zamestnanec ŠJ