UL. ŠVERMOVA 1, 083 01 SABINOV

Materská škola Švermova

"DOBRÝ ŠTART PRE VAŠE DETI"

Návštevnosť

Dnes125
Včera120
Za týždeň125
Za mesiac2553

Členovia rady školy:

P.č.
Meno a priezvisko
Funkcia
Zvolený /delegovaný/
1.
Marta Dačová
predseda
Zvolený / pedag. zam.
2.
Šinglárová Veronika
 
Delegovaný / za zriaď.
3.
Mgr. Mária Forgáčová
 
Zvolený / za rodičov
4.
Marta Tarasovičová
 
Zvolený / neped. zam.
5.
Ing. Anna Červenková
 
Delegovaný / za zriaď.
6.
Stanislav Vaňo
 
Delegovaný / za zriaď.
7.
Mgr. Michaela Turociová
 
Zvolený / za rodičov