UL. ŠVERMOVA 1, 083 01 SABINOV

Materská škola Švermova

"DOBRÝ ŠTART PRE VAŠE DETI"

Návštevnosť

Dnes44
Včera123
Za týždeň461
Za mesiac1150

Milí rodičia,

súčasná situácia je pre nás všetkých zvláštna. Sme izolovaní, nemôžeme sa stretávať, navštevovať, ale na druhej strane poskytuje možnosti spoločného trávenia času v rodinách, zblíženia sa navzájom a hrania sa detí s rodičmi.

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) pripravil metodický portál vhodný pre deti v materskej škole. ŠPÚ uvádza, že u detí predškolského veku sa nezameriava na prebrané učivo a neponúka návody na úpravu kurikula, ani na redukovanie obsahu vzdelávania. Nižšie uvedené zdroje ponúka ako námety na činnosti, ktoré môžu pomáhať učiteľom v prípade, ak majú možnosti komunikácie s rodičmi detí a tiež rodičom v rozvíjaní svojich detí v domácom prostredí. Konkrétne činnosti si rodina zvolí podľa vlastného uváženia, vlastných podmienok a možností, ktoré doma má. Dôležité je nemať veľké nároky a očakávania, ale vytvoriť si rodinnú pohodu, ku ktorej určite prispejú zábavné vzdelávacie aktivity (ŠPÚ).

Čítať ďalej...

  • Dovoľte mu, po dohode s učiteľkou, priniesť si obľúbenú hračku, s ktorou sa mu prvé dni ľahšie zvládnu.
  • Zbytočne nepredlžujte rána s plačúcim dieťaťom v šatni, prejavte mu porozumenie, ubezpečte ho, že ho máte radi a že poň prídete a odovzdajte ho učiteľke. Urobte z toho pravidelný rituál.

Čítať ďalej...

Centrálne úložisko digitálneho edukačného obsahu „Viki“

V rámci podpory interaktívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách ministerstvo školstva spustilo 1. februára 2020 do ostrej prevádzky portál Centrálneho úložiska digitálneho edukačného obsahu s názvom „Viki“ (https://viki.iedu.sk/resources/browser/verejne).
     Portál v súčasnosti obsahuje verejne dostupný edukačný obsah pre materské školy (vrátane obsahu v maďarčine a v angličtine), obsah pre základné školy, a to v prírodovedných predmetoch, ako sú matematika, prírodoveda, biológia, chémia, fyzika, v oblastiach finančnej gramotnosti, environmentálnej výchovy, pre stredné školy v oblasti elektrotechniky a podobne. Zdroj: www.minedu.sk

 

Mimovládne organizácie s ministerstvom školstva pripravili portál pre žiakov a rodičov

Viac ako 100 webinárov, on-line hodín, odporúčania pre učiteľov, odborných zamestnancov, poradne, rodičov aj vysoké školy. To všetko už od dnes nájdete na www.ucimenadialku.sk. Stránka vznikla v spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a rezortu školstva a poslúži ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách v čase mimoriadneho stavu. viac https://www.minedu.sk/mimovladne-organizacie-s-ministerstvom-skolstva-pripravili-portal-pre-ziakov-a-rodicov/

Zdroj: www.minedu.sk

Disciplína detí: Z čoho pramenia naše konflikty rodič vs. dieťa?

Dnešný svet rodičovstva je plný odborníkov, ktorí majú v rukávoch rady na každý problém. Občas mám pocit, že mnoho z nich je nikým neotestovaných a skutočne nerealizovateľných. Pravdou však je, že v rámci spolunažívania s našimi deťmi pravidelne prichádzame s nimi do konfliktov, ktoré často nevieme vhodne riešiť. A hoci vidíme, že naše reakcie nie sú správne, stále konáme intuitívne podľa nejakého vzoru, ktorý sme zažili napríklad vo vlastnej rodine. Aj pri tej najväčšej snahe  vychovať z našich detí tých najlepších dospelých, občas by nám rada niekoho skúseného padla vhod. Dnes sa pozrieme na to, odkiaľ sa rastúce konflikty s deťmi v spoločnosti berú a či ich môžeme vďaka uveodmovaniu si svojej výchovy eliminovať.

Láska telo na telo.

Stále častejšie sa v dnešnej dobe stretávame

Čítať ďalej...