Vážení rodičia a priatelia školy,

príspevok vo forme 2% z dane z príjmu fyzických a právnických osôb nie je príspevok navyše. Práve naopak, v prípade neuplatnenia si svojho práva tieto prostriedky odvedie daňový úrad do štátneho rozpočtu. Ak neviete komu darovať 2 percentá z dane, prosíme, DARUJTE ICH NÁM - NÁŠMU A VÁŠMU OBČIANSKEMU ZDRUŽENIU. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

Ak ste právnická alebo fyzická osoba - SZČO:
Priamo v daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 2% z dane:
Obchodné meno (názov): KLUB RODIČOV PRI MŠ ŠVERMOVA V SABINOVE
IČO: 42038014

Ak ste zamestnanec:
Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vyhotovil Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré slúži ako základ na výpočet 2%.
Zamestnanec vyplní tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.