ŠkVP HRAVO - ZDRAVO

„ ...aby u nás bolo všetkým dobre.

...aby sme spoločne poznávali, prežívali a tvorili

v zdravom a hravom prostredí. “

Celoživotný kladný postoj k pohybovým aktivitám

...poznávať, myslieť, riešiť problém,
vyhľadávať a selektovať informácie ...

Ako a koľko jesť,
ochutnávka pre rodičov, recepty pre rodičov,
Deň mlieka, Deň jablka, Pitný režim, Bio recepty pre zdravie...

Všetky články

NOVINKY Z
GALÉRIE

Image
Image
Image

Adresa

 • MATERSKÁ ŠKOLA

  ŠVERMOVA 1

  083 01 SABINOV

+421 905 210 533

Školská jedáleň : +421 51 452 2952

Detaily školy

 • Zriaďovateľ : Mesto Sabinov
 • Riaditeľka: Mgr. Gabriela Križanová
 • Typ: MŠ celodenná výchova a vzdel.
 • Počet tried: 5
 • Počet detí: 110 (v šk. roku 2023/24)
 • Výška mes. príspevku: 25 EUR
 • EDUID: 100013264

Rozhodnite 2%

Obchodné meno alebo názov:

KLUB RODIČOV PRI MŠ ŠVERMOVA V SABINOVE

IČO: 42038014

Právna forma:

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Sídlo:

ŠVERMOVA 636/1

083 01 SABINOV