Termín lyžiarskej školy sa presúva na druchú polovicu masiaca január !!!

Pokyny:

  • čaká sa na vhodné počasie a pokyny vedúceho lyžiarskej školy,
  • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa si môžete vybaviť kedykoľvek u svojho pediatra.