Vážení rodičia, Vaše dieťa nastúpi do materskej školy 4.9.2023. Prevádzka začína 6:30 h do 16:30 h v každej triede. Budova materskej školy sa zatvára ráno o 8:00 h a otvára 15:15 h.

Zoznamy detí zaradených do jednotlivých tried nájdete vo vstupe Hlavného vchodu.

A čo Vaše dieťa potrebuje?

  • vhodné prezuvky,
  • pohodlné oblečenie,
  • náhradné veci v skrinke (ak to rodič uzná za vhodné),
  • pyžamo,
  • ďalšie informácie u učiteľky v tirede

Žiadame rodičov, aby svojim deťom veci označili menom a priezviskom alebo iniciálkami.