do Materskej školy Švermova 1 v Sabinove, na školský rok 2024/2025 v termíne

od 2.5.2024 do 22.5.2024

Žiadosti  si môžete stiahnuť z webového sídla materskej školy https://mssvermova.sk/aktuality/na-stiahnutie1  a zaslať osobne, poštou na adresu MŠ Švermova č.1, 083 01 Sabinov

 Kontakt: 0905 210 533

Podmienky prijatia - v prílohe