Naša Materská škola Švermova patrí medzi najmladšie materské školy (vznikla spojeným dvoch materských škôl v roku 1994). Od roku 2002, kedy je materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Sabinov, sme realizovali niekoľko zmien. Zatraktívnili sme interiér a exteriér materskej školy pre svojich klientov – deti, ktoré ju navštevujú a ich rodičov, ktorí si ju vybrali pre svoje deti.

Čo sme už stihli urobiť:

  • vymenili sme detské vankúše a paplóny, detské matrace, PVC podlahu v hlavnom vchode,
  • zakúpili sme do všetkých tried detský nábytok, detské námetové kútiky, detské stoly a stoličky, učiteľské katedry, úložnú skriňu na detské posteľné sety, detské postele a lehátka, posteľnú bielizeň, koberce v triedach a na chodbách, vertikálne žalúzie, detské šatňové skrinky vo všetkých šatniach, PC zostavy,
  • zrekonštruovali sme detské umyvárne a zamestnanecké sociálne zariadenia (keramická podlaha, keramický obklad, doplnili sme umývadlá a WC podľa počtu detí), zborovňu (podlaha, nábytok), vstupy do pavilónov, hlavného vchodu a školskej jedálne kamienkovým poterom, plynovú kotolňu,
  • v školskej jedálni sme vymenili kuchynský riad a kuchynský nábytok za nerezový, zakúpili sme nové pece, konvektomat, chladničky, škrabku na zeleninu, detské riady,
  • zrekonštruovali a doplnili sme detský záhradný nábytok, náradie a náčinie,
  • každoročne dopĺňame v triedach didaktické pomôcky, didaktické hračky, kostýmové oblečenie, detské knihy a materiál, ktorý je potrebný na bežnú prevádzku školy.

Ďakujeme za finančnú, profesionálnu, fyzickú a morálnu pomoc zriaďovateľovi školy Mestu Sabinov, poslancom mestského zastupiteľstva, členom Občianskeho združenia Klub rodičov pri MŠ Švermova v Sabinove a pracovnému kolektívu školy.