IMG 20211103 1528094952 thumbnailFilantropia a dobrovoľnícke programy sú najvýznamnejšími aktivitami  Skupiny Východoslovenská energetika Holding  a.s. (VSE Holding) z hľadiska podpory komunity. Pri ich realizácii  sa zameriavajú  na podporu projektov v oblasti životného prostredia, športu a mládeže, vzdelávania, v oblasti kultúry a sociálne odkázaných skupín, či podpora dobrovoľníctva a angažovanosti svojich zamestnancov.

Mnohí zamestnanci VSE Holding sú vo svojom voľnom čase aktívni a dobrovoľnícky pomáhajú rôznym organizáciám. Pomôcť  komunite, v ktorej žije, sa rozhodol aj pán Ľubomír Andraščík, rodič z našej materskej školy a zamestnanec VSE Holding, za čo mu veľmi ďakujeme. Jeho ponuku, zapojiť sa do grantovej výzvy Zamestnanecký program Companius 2021 – Pomáhame spoločne, sme prijali. Takto spoločne vznikol projekt O krok ďalej, cieľom ktorého bolo zmodernizovať školskú jedáleň zakúpením stolov a stoličiek a poskytnúť celej školskej komunite (110 deťom a ich rodičom) príjemné prostredie na stolovanie, realizovať spoločné aktivity pre deti a rodičov, podporiť v zdravom prostredí výchovu a vzdelávanie k nadobudnutiu základných hygienických návykov stolovania. V projekte sme boli úspešní a získali sme 500 eur.

Na naplnenie nášho cieľa sme však potrebovali získať viac financií, pretože celková výška realizácie projektu bola 4556,60 eur. Oslovili sme OZ Klub rodičov pri MŠ Švermova v Sabinove, ktoré nám poskytlo dotáciu 1000 eur. Vďaka Vám sme boli zase o krok bližšie.

Od novembra 2021 sa všetci v materskej škole tešíme z novej školskej jedálne.

Vďaka za Vašu pomoc!  Veľké šťastie pre nás je, že  máme rodičov, ktorí sú aktívnou súčasťou  života našej a Vašej materskej školy.