V prvé prázdninové dni sa v našej materskej škole rozbehla a úspešne ukončila rekonštrukcia plynovej kotolne. Tá pôvodná bola už v havarijnom stave a my sme radi, že nastupujúce vykurovacie obdobie bude z pohľadu vykurovania bezproblémové.

Chceme sa týmto poďakovať vedeniu Mesta Sabinov, Mestskému zastupiteľstvu v Sabinove, zamestnancom mestského úradu za podporu a rýchle riešenie vzniknutej situácie.

Sme vďační firme Rozumné vykurovanie s.r.o. a p. Danielovi Krajňákovi, ktorý rekonštrukciu realizoval.