Aktuality

Školský semafor

Školský semafor

Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.

Karanténa 1. trieda - Motýle

Karanténa 1. trieda - Motýle

1. tireda - Motýle sú od 10.2.2022 v karanténe, ktorá trvá 5 dní. Do karantény idú deti, ktoré boli v úzkom kontakte s pozitívnou osobou v utorok 8.2.2022 a v stredu 9.2.2022. Deti po karanténe bez príznakov môžu nastúpiť do MŠ 15.2.2022 - utorok. Odporúčame rodičom vykonať v pondelok 14.2.2022 deťom samotest.

Do karantény nenastupujú deti, ktoré:

 • neboli vo 1. triede 8. a 9.2.2022
 • majú výnimku z karantény.
Karanténa 4. trieda - Včielky

Karanténa 4. trieda - Včielky

4. tireda - Včielky sú od 4.2.2022 v karanténe, ktorá trvá 5 dní. Do karantény idú deti, ktoré boli v úzkom kontakte s pozitívnou osobou vo štvrtok 3.2.2022. Deti po karanténe bez príznakov môžu nastúpiť do MŠ 9.2.2022 - streda.

Do karantény nenastupujú deti, ktoré:

 • neboli vo 4. triede 3.2.2022
 • majú výnimku z karantény.
Karanténa

Karanténa

Oznamujeme rodičom / zákonným zástupcom detí,  ktoré sa zúčastnili výchovno-vzdelávacej činnosti v dňoch 25.2.2022 a 26.2.2022, že s platnosťou od 27.1.2022 do 31.1.2022, sú deti v karanténe. Karanténa detí trvá, na základe pokynov RÚVZ v Prešove, 5 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín pred  ukončením karantény nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov.

Vždy kontaktujte telefonicky detského lekára, ktorý na karanténu dieťaťa dohliada a rozhoduje o jej ukončení.

Prerušenie prevádzky

Prerušenie prevádzky

Oznamujeme rodičom / zákonným zástupcom detí, že prevádzka materskej školy, podľa pokynov RÚVZ v Prešove, bude v dňoch 27.1.2022 a 28.1.2022 prerušená.

Deťom,  ktoré neboli v karanténe alebo izolácii, sa výchovno- vzdelávacia činnosť začne 31.1.2022 v pondelok.

Všetky ostatné deti nastúpia do materskej školy podľa ukončenej karantény alebo izolácie.

Pri opätovnom nástupe vyplníte

Karanténa 4. trieda - Včielky

Karanténa 4. trieda - Včielky

Oznamujeme rodičom / zákonným zástupcom detí 4. triedy - Včielky, že s platnosťou od 22.1.2022 do 31.1.2022, sú deti tejto triedy v karanténe. Nástup 1.2.2022. Deti zostávajú v domácej izolácii na základe rozhodnutie RÚVZ v Prešove 10 dní alebo môžu absolvovať PCR test na 5. deň, ak je PCR test negatívny a dieťa neprejavuje príznaky COVID 19 môže na 8. deň nastúpiť do MŠ.

Tieto pokyny platia pre všetky deti, ktoré sú v karanténe teraz alebo nastúpili do karantény skôr.

Karanténa 3. trieda - Lienky

Karanténa 3. trieda - Lienky

Oznamujeme rodičom / zákonným zástupcom detí 3. triedy - Lienky, že s platnosťou od 22.1.2022 do 31.1.2022, sú deti tejto triedy v karanténe. Nástup 1.2.2022. Deti zostávajú v domácej izolácii 10 dní na základe rozhodnutia RÚVZ v Prešove a musia dodržiavať karanténne opatrenia.

Obmedzená prevádzka od 20.1.2022 do 29.1.2022

Obmedzená prevádzka od 20.1.2022 do 29.1.2022

Prevádzka MŠ bude od 20.1.2022 do 29.1.202 obmedzená na 4 (slovom štyri) triedy. Dôvodom je výskyt ochorenia COVID-19 , preto všetky deti z 2. triedy - Slniečka, ktoré boli v úzkom kontakte, zostávajú v 10 - dennej karanténe podľa pokynov RÚVZ v Prešove.

Deti, ktoré nastúpia do MŠ v pondelok 24.1.2022 (neboli v úzkom kontakte), budú stabilne umiestnené v 1. tirede - Motýle.

Deťom v karanténe je poskytované dištančné vzdelávanie.

 Ďakujeme za pochopenie.

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha,

Adresa

 • MATERSKÁ ŠKOLA

  ŠVERMOVA 1

  083 01 SABINOV

+421 905 210 533

Školská jedáleň : +421 51 452 2952

Detaily školy

 • Zriaďovateľ : Mesto Sabinov
 • Riaditeľka: Mgr. Gabriela Križanová
 • Typ: MŠ celodenná výchova a vzdel.
 • Počet tried: 5
 • Počet detí: 110 (v šk. roku 2023/24)
 • Výška mes. príspevku: 25 EUR
 • EDUID: 100013264

Rozhodnite 2%

Obchodné meno alebo názov:

KLUB RODIČOV PRI MŠ ŠVERMOVA V SABINOVE

IČO: 42038014

Právna forma:

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Sídlo:

ŠVERMOVA 636/1

083 01 SABINOV