Milí rodičia,

súčasná situácia je pre nás všetkých zvláštna. Sme izolovaní, nemôžeme sa stretávať, navštevovať, ale na druhej strane poskytuje možnosti spoločného trávenia času v rodinách, zblíženia sa navzájom a hrania sa detí s rodičmi.

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) pripravil metodický portál vhodný pre deti v materskej škole. ŠPÚ uvádza, že u detí predškolského veku sa nezameriava na prebrané učivo a neponúka návody na úpravu kurikula, ani na redukovanie obsahu vzdelávania. Nižšie uvedené zdroje ponúka ako námety na činnosti, ktoré môžu pomáhať učiteľom v prípade, ak majú možnosti komunikácie s rodičmi detí a tiež rodičom v rozvíjaní svojich detí v domácom prostredí. Konkrétne činnosti si rodina zvolí podľa vlastného uváženia, vlastných podmienok a možností, ktoré doma má. Dôležité je nemať veľké nároky a očakávania, ale vytvoriť si rodinnú pohodu, ku ktorej určite prispejú zábavné vzdelávacie aktivity (ŠPÚ).

Môžete sa inšpirovať témami, ktoré sú v mesiaci apríl rozdelené na 4 týždne:

  1. týždeň: Príroda sa prebúdza – rôznorodosť rastlinnej ríše -rastliny v záhrade, na lúke, v lese.
  2. týždeň: Za vrátkami, za plotom – rôznorodosť živočíšnej ríše – domáce a hospodárske zvieratká.
  3. týždeň: Tajomstvá neživej prírody – vlastnosti prírodných materiálov, vody, ale aj materiály vo výtvarnom umení (sochárstvo), remeslá – kováč, hrnčiar a pod.
  4. týždeň: Pod lupou - rôznorodosť živočíšnej ríše – hmyz.

Metodický portál ŠPÚ: námety pre materské školy a rodičov detí predškolského veku:

Materské školy  - VEĽMI VHODNÉ, odporúčame prejsť celú stránku pre materskú školu, predprimárne vzdelávanie je na tejto stránke označované ako ISCED 0.

Centrálne úložisko digitálneho edukačného obsahu MŠVVaŠ SR: Materské školy

https://viki.iedu.sk/resources/browser/verejne/eyc

Hudba hrou – piesne pre deti a celú rodinu

Multimediálny edukačný program Katedry hudobnej a výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove: Hudba hrou – piesne pre deti a celú rodinu: http://hudbahrou.pf.unipo.sk/?fbclid=IwAR2cZR55RKBXes2aZdEUddd9enZKaiffDfKvJe7WqIUEaRvV1_og3U_lJFs

Pracovné listy vydavateľstva ProSolutions: veľmi vhodné

https://prosolutions.sk/materialy-na-stiahnutie/?fbclid=IwAR26kJmkfsggEQ6RhUMKNHVze1ewN9nDM2n2AlIwQP_dgLqMVrUJDqcwZIY

Pracovné listy vydavateľstva Infra Slovakia: deti môžu strihať, lepiť, počítať, dokresľovať cesty, grafomotorické cvičenia a množstvo iných aktivít

http://www.kafomet-eshop.sk/product/na-stiahnutie/pracovne-listy-na-temu-zvieratka/1963

Aktivity a pracovné listy Preucitelky.sk: môžete si vyhľadať aktivity podľa vzdelávacích oblastí napr. Jazyk a literatúra, Umenie a kultúra.....

https://preucitelky.sk/?fbclid=IwAR1jAUB9knpiP-sV9BRVgNj-8ShItjBqJTlMnmWdoeigCC3PK9jk6ookuGs

Aktivity a pracovné listy Nasedeticky.sk: vyberte si kategórie: pokusy a experimenty, grafomotorické cvičenia, matematika, geometrické tvary a pod.

https://nasedeticky.sk/kategoria/predskolaci/

 Šikovník: https://sikovnik.sk/ niektoré nápady sú vhodné aj pre šikovné rúčky našich detí

To je nápad.sk:

17+ výborných nápadov, ako zabaviť deti, kým musia byť doma: https://tojenapad.dobrenoviny.sk/napady-z-kartonov-od-vajec-4/?fbclid=IwAR1AmvO-0Vg0mXHtUcTFqcElDVDguBYHUHS3Ue47OWg72t8QG1FJX-XsubM
21+ nápadov na prekrásne jarné tvorenie:
https://tojenapad.dobrenoviny.sk/21-napadov-na-prekrasne-jarne-tvorenie/?fbclid=IwAR0qXrREIo1R4two_WHb5qVu_9Q7TD1RPSaLWRxfUpk3o5qbxfCsj2ic1xk

Bublifit Zdravé nôžky - cvičenie: https://www.youtube.com/watch?v=YfnN0J1j7R8

Hovorené rozprávky na počúvanie: Veselé rozprávky.sk: https://www.veselerozpravky.sk/rozpravky-na-pocuvanie/?fbclid=IwAR1xc1paWLiXFaN6F40vP7qZNzBeWOvpA6O-Ch5PZ5XoiRbT0BL3Kk-7nLg

Eduworld: Portál o vzdelávaní a sebarozvoji: https://eduworld.sk/cd/nl/758/29-tipov-aby-sa-deti-nenudili