Členovia rady školy:

  • Korinková Anastázia  - predseda - zvolený pedagogický zamestnanec,
  • Ing. Červenková Miroslava - delegovaný / za zriaďovateľa,
  • Mgr. Forgáčová Mária - zvolený / za rodičov,
  • Mgr. Tomič Marek - zvolený / za rodičov,
  • Kočišová Sylvia -zvolený / nepedagogický zamestnanec,
  • Ing. Semanová Alžbeta - delegovaný / za zriaďovateľa,
  • Vaňo Stanislav - delegovaný /za zriaďovateľa.